Akveld, L. (1996). P. Hovart, 150 Jaar zeevisserijbeheer 1830-1980. Een analyse van normatieve bronnen. BMGN - Low Countries Historical Review, 111(1), 108–109. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4197