Een kleine mogendheid in de grote politiek. België’s buitenlands beleid (1830-1940). (1974). BMGN - Low Countries Historical Review, 89(3), 412-421. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1834