Dam, P. van. (1996). A.M.J. de Kraker, H. van Royen, M.E.E. de Smet, ’Over den Vier Ambachten’. 750 jaar keure, 500 jaar Graaf Jansdijk. BMGN - Low Countries Historical Review, 111(1), 81–82. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4177