Herwaarden, J. van. (1995). P. Trio, Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen. BMGN - Low Countries Historical Review, 110(3), 405–406. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4069