A.F. Paula, ’Vrije’ slaven. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863. (1995). BMGN - Low Countries Historical Review, 110(2), 286-287. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4032