Haitsma Mulier, E. (1993). H. Duits, Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand. Studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw. BMGN - Low Countries Historical Review, 108(1), 78–79. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3623