Reinalda, B. (1992). J.A. Frieswijk, Om een beter leven. Strijd en organisatie van de land-, veen- en zuivelarbeiders in het noorden van Nederland (1850-1914). BMGN - Low Countries Historical Review, 107(2), 351–353. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3540