Nierop, H. van. (1991). B. van Selm, Een menighte treffelijcke boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw. BMGN - Low Countries Historical Review, 106(2), 273–275. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3391