Ankersmit, F. (1973). Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis. BMGN - Low Countries Historical Review, 88(1), 80–87. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1750