Schutte, G. (1991). F.A. van Lieburg, De nadere reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta. BMGN - Low Countries Historical Review, 106(1), 104–105. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3345