Tussen burgerij en adel. De financiële, politieke en maatschappelijke carrière van de Utrechtse patriciër Lambert de Vries (ca. 1250-1316?). (1991). BMGN - Low Countries Historical Review, 106(1), 1-32. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3321