Gabriëls, A. (1990). S.W. Verstegen, Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens het ancien régime, revolutie en restauratie (1650-1830). BMGN - Low Countries Historical Review, 105(4), 632–634. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3305