Eyck van Heslinga, E. van. (1990). H. Kaptein, Het Schermereiland. Een zeevarend plattelandsgebied 950-1800. BMGN - Low Countries Historical Review, 105(4), 615–616. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3294