D. de Stobbeleir, E. Persoons, Handelingen van het colloquium ’Het gebruik van computers en het onderzoek in de menswetenschappen’ (Brussel 25-27 februari 1971). (1972). BMGN - Low Countries Historical Review, 87(3), 411-413. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1733