Booy, E. de. (1989). L. Stilma, De school met den bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland. BMGN - Low Countries Historical Review, 104(2), 285-286. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3095