H.B. Demoed, Mandegoed schandegoed. De markeverdeling in Oost-Nederland in de 19e eeuw. (1989). BMGN - Low Countries Historical Review, 104(2), 284-285. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3094