Fase, M. (1989). R.J. Schotsman, De parlementaire behandeling van het monetaire beleid in Nederland sinds 1863 (daaronder begrepen de monetaire analyse van De Nederlandsche Bank N. V. sinds de jaren vijftig). BMGN - Low Countries Historical Review, 104(1), 120–122. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3060