Booy, E. de. (1988). E. Muller, K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811. Bronnen voor de geschiedenis van de landmeetkunde en haar toepassing in administratie, architectuur, kartografie en vesting- en waterbouwkunde. BMGN - Low Countries Historical Review, 103(4), 656–656. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3024