Roos, M. de. (1988). A.M.J. van Buuren, Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W. P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. BMGN - Low Countries Historical Review, 103(3), 442–444. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2993