Heyer, A. (2023). Gerrit Oomen, Werk in Uitvoering. Het functioneren van de Tweede Kamer tijdens, voor en na de grondwetsherziening (1840-1853). BMGN - Low Countries Historical Review, 138. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.13774