Vermeer, M. (2022). Bram Caers, Vertekend verleden. Geschiedenis herschrijven in vroegmodern Mechelen (1500-1650); Lisa Demets, Onvoltooid verleden. De handschriften van de Excellente Cronike van Vlaenderen in de laatmiddeleeuwse Vlaamse steden. BMGN - Low Countries Historical Review, 137. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.12762