Broeze, F. (1987). Ph.M. Bosscher, Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten. 1785-1985. Tweehonderd jaar Kweekschool voor de zeevaart en Hogere zeevaartschool Amsterdam. BMGN - Low Countries Historical Review, 102(2), 295–297. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2832