Oord, C. van den. (1987). F.A. Brekelmans, Twee eeuwen Broese. Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Koninklijke drukkerij Broese en Peereboom BV te Breda 1784-1984. BMGN - Low Countries Historical Review, 102(2), 294–295. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2831