Woltjer, J. (1987). K. Kooijmans, Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkcommissie voor vaderlandse geschiedenis. BMGN - Low Countries Historical Review, 102(2), 276–279. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2822