Wee, H. van der. (1987). Aantekening bij Leo Noordegraafs Hollands welvaren en bij de aansluitende discussie tussen de auteur en Jan de Vries. BMGN - Low Countries Historical Review, 102(2), 252–258. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2818