Gijsenbergh, J. (2022). Ruud Koole, Twee pijlers. Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat. BMGN - Low Countries Historical Review, 137. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.12066