Henkes, B. (2022). De historicus als ‘implicated subject’: Het aandeel van historici bij het vorm- en betekenis geven aan een gewelddadig verleden. BMGN - Low Countries Historical Review, 137(2), 68–83. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.12027