Gabriëls, J. (2021). ‘Het vooruitzigt op zijn toekomstig geluk’: De benoeming van pages aan het hof van koning Lodewijk Napoleon als patronage-instrument (1806-1810). BMGN - Low Countries Historical Review, 136(4), 81–112. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.11117