Blockmans, W. (1985). Van buitenaf bekeken. Buitenlandse historici over staatsvorming in de Nederlanden van de veertiende tot de zestiende eeuw. BMGN - Low Countries Historical Review, 100(4), 588–605. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2656