N.K.C.A. in ’t Veld, De zuivering van artsen en advocaten. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de zuivering van het vrije beroep. (1985). BMGN - Low Countries Historical Review, 100(1), 133-135. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2573