(1)
Lennep, M. van. J.R.G. Schuur, Leeuwarden Voor 1435. Een Poging Tot Reconstructie Van De Oude Stadsgeschiedenis. BMGN-LCHR 1981, 96, 86-87.