(1)
Brandon, P. Een ‘War and Society’-Geschiedenis Van De Tachtigjarige Oorlog. BMGN-LCHR 2014, 129, 51-72.