(1)
Lunteren, F. van. Jan Guichelaar, George B. Huitema, Hylkje De Jong (eds.), Zekerheden in Waarnemingen. Natuurwetenschappelijke Ontwikkelingen in Nederland Rond 1900. BMGN-LCHR 2013, 128, review 71.