(1)
Kappelhof, T. Jette Janssen, De Deugd Van Broederschap. Sociaal Kapitaal Van Gildebroeders in De Noord-Brabantse Schuttersgilden, 1600-2000. BMGN-LCHR 2010, 125, 117-118.