(1)
Damen, M.; Janse, A. Adel in Meervoud. Methodologische Beschouwingen over Comparatief Adelsonderzoek in De Bourgondische Nederlanden. BMGN-LCHR 2008, 123 (4), 517-540. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6885.