(1)
Damen, M.; Janse, A. Adel in Meervoud. Methodologische Beschouwingen over Comparatief Adelsonderzoek in De Bourgondische Nederlanden. BMGN-LCHR 2008, 123, 517-540.