(1)
Soens, T. De Drassige Schaduw Van De Gouden Eeuw. Historisch-Ecologische Reflecties over Wateroverlast En Economische Transformaties in Ancien régime Rijnland. BMGN-LCHR 2008, 123, 88-101.