(1)
Jong, C. de. A.A. Van Der Woerdt, Werken Zolang Het Dag Is. Jacqueline Cornélie Van Andel-Rutgers (1874-1951) Gereformeerd Zendelinge in Midden-Java. BMGN-LCHR 2006, 121, 540-542.