(1)
Rooms, E. Bezoldiging, Bevoorrading En Inkwartiering Van De Koninklijke Troepen in De Spaanse Nederlanden (1567-1700). BMGN-LCHR 2003, 118, 519-544.