(1)
Frijhoff, W.; Spies, M. Hoe Cultureel Mag Cultuurgeschiedenis Zijn? Rond Het IJkpunt 1650. BMGN-LCHR 2002, 117, 471-481.