(1)
Royen, P. van. G.M.W. Acda, Het Instituut. Honderdzeventig Jaar Opleiding Tot Marineofficier 1829-1999. BMGN-LCHR 2002, 117, 244-245.