(1)
Rademaker, C. Z. Von Martels, P.M.L. Steenbakkers, A.J. Vanderjagt, Limae Labor Et Mora. Opstellen Voor Fokke Akkerman Ter Gelegenheid Van Zijn Zeventigste Verjaardag. BMGN-LCHR 2001, 116, 349-350.