(1)
Hempenius-van Dijk, B. A.M.J.A. Berkvens, G.H.A. Venner, ’Om Daarmede Vrijelijk Te Doen Naer Wil Ende welgevallen’. Rechtshistorische Opstellen Aangeboden Aan Prof. Mr. A. Fl. Gehlen. BMGN-LCHR 2001, 116, 204-205.