(1)
Lipschits, I. Geschiedschrijving over De Nederlandse Politieke Partijen. Reactie En Aanvulling. BMGN-LCHR 1976, 91, 455-488.