(1)
Meijerman, B. B.P.A. Gales, A.H. Jenniskens, Het Burgerlijk Armbestuur. Twee Eeuwen Zorg Voor Armen, Zieken En Ouderen Te Maastricht, 1796-1996, I, II, A. H. Jenniskens, Ed. BMGN-LCHR 1999, 114, 429-430.