(1)
Faber, S. P. Koenders, Tussen Christelijk réveil En Seksuele Revolutie. Bestrijding Van Zedeloosheid in Nederland, Met Nadruk Op De Repressie Van Homoseksualiteit. BMGN-LCHR 1998, 113, 589-590.