(1)
Vries, O. K. Huisman, It Libben Fan Gerrit Roorda. Opskreaun Troch Kerst Huisman<Br/>Klaver, I., Herinneringen Van Een Friese Landarbeider. Enkele Opgetekende Zaken Uit Het Jongste Verleden Tot 1925. BMGN-LCHR 1975, 90, 311-314.