(1)
Bornewasser, J. T.H.M. Van Schaik, Aartsbisschop in Oorlogstijd. Een Portret Van Kardinaal De Jong (1885-1955). BMGN-LCHR 1998, 113, 263-264.