(1)
M.J.E. Blauw, Van Friese Grond. Agrarische Eigendoms- En Gebruiksverhoudingen En De Ontwikkelingen in De Friese Landbouw in De Negentiende Eeuw. BMGN-LCHR 1998, 113 (1), 109-110. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4644.