(1)
Clement, A. H.S.J. Zandt, Organisten, Orgelspel En Kerkzang Binnen Het Nederlandse Calvinisme, Inzonderheid in De Nederlandse Hervormde Kerk. BMGN-LCHR 1998, 113, 83-84.